EAP 3P: pacients, professionals i processos


I si tornéssim a pensar en els Equips d'Atenció Primària (EAP) per al que es van dissenyar en el seu moment. Quina és la nostra raó de ser? A què ens dediquem? Aquest és el propòsit d'aquesta sèrie de post sobre la micro gestió del dia a dia, intentant fer una mirada des de fora, per veure en perspectiva, però sobretot sense perdre el sentit crític i la voluntat de millorar.


Ens han dit per activa i passiva que l'Atenció Primària som la porta del sistema, però en massa ocasions més que la porta ens sentim una mica el porter de l'edifici, veient la gent passar i distribuint persones, i si fem un salt qualitatiu i comencem a sentir-nos protagonistes de veritat i pujem també a l'àtic a veure les vistes, no?

Per començar i simplificant al màxim quan comencem a planificar hauríem de centrar-nos en el que de debò importa: pacients, professionals i processos. En essència es resumeix en aquestes 3P, o almenys, així ho veig jo:

  • PACIENTS: aquests són la nostra principal raó de ser, no? Persones que són ateses des que neixen fins que moren, qui més es dedica a això?
  • PROFESSIONALS: es pensa en ells quan es planifica la gestió dels EAP? Es compta realment amb ells per solucionar problemes? Es garanteix que puguin desenvolupar-se i créixer professionalment en Atenció Primària, oi?
  • PROCESSOS: pensem en com ens organitzem, com fem les coses, com ens adaptem a les necessitats canviants de pacients i professionals, o seguim tirant fent-ho tot com sempre ...

Així que en les pròximes setmanes parlarem sobre com ens podríem organitzar d'una forma diferent, com ens hauríem adaptar al llarg de l'any. En definitiva com podem fer la nostra feina d'una altra manera per aconseguir objectius realistes.

Comentaris