5 GRUPS O PÀGINES DE FACEBOOK AMB MOLT BONA CARA (2)

En aquest post introduïm alguns grups o pàgines de Facebook, dels quals pots treure molt partit, un de dermatologia centrat en formulacions magistrals, un altre sobre compartir informació sobre salut en entorn 2.0 i un tercer de Cures 2.0. 

Podeu també repassar el post previo de grups de Facebook.


És un grup tancat (cal l'aprovació de l'administrador) de dermatòlegs i farmacèutics interessats en la difusió de coneixements i experiències entorn de la formulació magistral. Així que si el que t'agrada és la formulació, aquest és el teu grup.

EPUCI= Eficàcia + Preu + Usabilitat + Caducitat + Idoneitat

Grup amb necessitat d'aprovació per part dels administradors, però amb mentalitat de codi obert a tots aquells que vulguin compartir coneixement i informació rellevant en l'àmbit biomèdic i fomentar l'aprenentatge mèdic-quirúrgic en un entorn 2.0, compta amb prop de 2000 membres.

Consulta o Receta
Grup amb més de 600 membres sobre cures 2.0, es tracta d'un grup obert i qualsevol membre pot aportar informació i suggerir participants. Es tracta d'un espai on aprendre amb diferents consells de salut. Encara que està molt orientat a pacients, pot ser una bona oportunitat per saber que es cou en cures 2.0...
Cuidados Paliativos 2.0
Pàgina de FB de les Jornades Paliativos 2.0, amb informació interessant i enllaços a material relacionat amb aquesta disciplina. Amb el lema "Pal·liatives i Tecnologia" un binomi necessari. És una pàgina creada coincidint amb la I Jornada de Cures Pal · liatives 2.0

Comentaris