I TU... ET PLANIFIQUES?

Post firmat per IRIS ALARCÓN


Quan un es posa davant de la pantalla de l’ordinador amb la pàgina en blanc, en general s’esdevé aquell fenomen tan famós entre els escriptors de… “la fulla en blanc”. Com començar? Com continuar…? Què dir…? Quin ordre seguir…? Moltes preguntes dins el nostre cervell i molts dubtes de com ordenar-ho!


Avui m’agradaria fer cinc cèntims per tal d’ajudar-vos a ESTRUCTURAR una presentació oral. No obstant, abans d’entrar-hi, m’agradaria incidir en una idea. Fa poc vaig llegir una frase, que per mi, resulta cabdal davant d’una presentació: “en una comunicació oral ha d’existir l’equilibri, gairebé perfecte, entre allò racional i la nostra part més emocional”. És evident que les nostres comunicacions han de complir amb les característiques de rigor científic, serietat, capacitat de síntesi i lògica. Així mateix i molt important, no oblidar-nos d’explicar una història: donar una coherència argumental a tota la presentació, experimentació i intuïció… que tot allò que expliquem estigui connectat en una esfera global…com qui explica un conte!

Tot sovint, iniciem la preparació de la nostra presentació en el moment en que comencem a confeccionar el powerpoint, prezzi o qualsevol altra eina de suport… recordeu que això és una eina que us ajudarà a seguir la vostra presentació, però ni molt menys allò fonamental per fer-la. El que sí que serà fonamental és l’estructura que seguireu! Per realitzar aquesta estructura, jo us recomano que confeccioneu la “planificació” de la vostra presentació! Sigueu el més detallats possibles, donat que això us donarà seguretat, us farà saber què i com ho heu de dir i també us ajudarà amb el control del temps.

Aquesta planificació hauria de contenir, com a mínim, els següents apartats: 

ETAPA
MISSATGE
DIAPOSITIVES
DURADA.

Algunes de les etapes que poden formar part de la vostra presentació, tot i que aquesta variarà segons com i què vulgueu explicar, poden ser: introducció del ponent (de vosaltres mateixos si és que no ho han fet), introducció del tema a exposar, objectius, desenvolupament, resultats, conclusions, comiat… A cada etapa, caldrà que li enllacem els missatges fonamentals que volem desenvolupar i que siguem molt coherents amb el temps que li dedicarem a cada part.

Més endavant parlarem de la gestió del temps de la presentació i us adonareu de la importància de que haguem reflexionat molt bé sobre aquesta planificació!

Us animo a que us planifiqueu, segur que us resultarà útil!

Exemple de quadre-planificació d’una presentació oral:
ETAPA
MISSATGE
DIAPOSITIVES
DURADA


Comentaris