JOVES METGES DE FAMÍLIA

     L'OBJECTIU PRINCIPAL del grup és vetllar pels interessos dels joves metges de família una vegada finalitzat el seu període de formació com a residents i fins els 5 anys després d'acabada la residència. D'aquesta manera es treballarà per conèixer les inquietuds i necessitats d'aquest col·lectiu a Catalunya, establint una coordinació en defensa dels seus interessos en els àmbits professional i formatiu. El grup de treball aspira a ser el referent dels metges joves de família a Catalunya, a mantenir motivat aquest grup, i està obert a tots aquells que hi vulguin col·laborar.


  • Participació dels Joves Metges de Família dins l'estructura de la Societat Catalana de Família (CAMFIC), especialment col·laborant amb els diferents grups de treball.
  • Servei d'informació i orientación del col·lectiu JMF, enfocat a temes formatius i docents dins el marc laboral i formatiu a Catalunya.
  • Col·laboració amb l'Espai del Resident de la Vocalia de Residents de la CAMFIC en projectes comuns, Espai web dins del grup de treball de la CAMFIC. Col·laboració amb les publicacions CAMFIC: Capçalera, Butlletí...
  • Col·laboració amb la revista AMF Joven.
  • Donar continuitat a activitats que es desenvolupin a la Vocalia de Residens de la CAMFIC
  • Anàlisi de la situació de Joves Metges de Família davant les noves formes de gestió d'Atenció Primària privada i pública
  • Apropament de la situació de la MFiC dins l'àmbit d'Urgències. Apropament de la Societat a aquet col·lectiu.

Vols contactar: jmf@camfic.org 
Blog de JMF de la semFYC: www.residentesyjmfsemfyc.wordpress.com  

Font: secció JMF del web de la CAMFIC.

Comentaris