24 DIES i FELIÇ SANT JORDI. MIR OUT (I)

En 24 dies el meu període com a resident haurà finalitzat, hauran passat 4 anys molt intensos, amb moltes alegries i il·lusions, però també amb molts nervis i dies durs. Abans de fer una petita valoració del que han estat aquests 1466 dies, vull compartir amb vosaltres algunes dades d'aquest període, no són dades excepcionals però massa vegades no ens parem a pensar el que arribem a fer...

232 guàrdies  2980 hores (l’equivalent a 124 dies)
(72h de guàrdia fetes però no pagades per efecte de les retallades --> li van dir reajustament d'horari)    1732h mèdiques  126h quirúrgiques  174h COT  68h Ginecologia  85h pediatria  343h ABS  452h CUAP
Uns 250 cafès de maquina (s'ha de tenir estòmag), més de 3000 malalts visitats a urgències.


450h de formació: 9 cursos, 15 jornades, 2 congressos, 4 tallers, 13 cursos online,  2 vídeo conferències, 128h de formació de la UD

20 rotacions per diferents serveis
   21 mesos a l’ABS, 5 mesos a urgències, 1 rotació rural, 8 mesos hospitalaris, 2 mesos al HAD, 7 mesos a CCEE

4 mesos de vacances, 25 dies de lliure disposició,  14 dies per permís de paternitat, 1 dia per trasllat de domicili,  4 dies de baixa per malaltia comuna (dels quals em van desconter un dia de salari...)

Podria continuar però amb aquestes dades ja ens podem fer una idea...properament uns faré cinc cenims del que han estat aquests 4 anyets...


FELIÇ DIA DE SANT JORDI
post en ESP

Comentaris