LECTURA CRÍTICA D'ARTICLES CIENTÍFICS

«Guía práctica de lectura crítica de artículos científicos originales en Ciencias de la Salud»
Aquesta guia, editada per INGeSA, ha estat realitzada pel Dr. Jacobo Díaz Portillo, coordinador de Formació Continuada de l'Hospital Universitari de Ceuta. La guía està molt ben estructurada, és fàcil de seguir i entendre. És molt recomanable la seva consulta si necessites apendre a ralitzar una lectura crítica d'articles originals en Ciències de la Salut.
Font: ActaSanitaria

Comentaris