M'ESTRENO COM A BLOGUERO

Benvinguts al blog ÀGORA mèdica, en aquest espai pretenc donar a coneixer noticies interessants per aquells que ens agrada la Medicina Familiar i Comunitària, estem en moments de canvi, moments difícisl i massa sovint canvis a pitjor. Aquest blog no preten ser un espai de crítica, però si un punt de trobada per als que creiem en aquesta professió.

Comentaris